WAT
Ons repertoire varieert van barbershop tot pop. We zingen alles vierstemmig en zonder muzikale begeleiding.

Er wordt van de leden verwacht dat ze thuis nieuwe nummers instuderen. Hiervoor gebruiken we het programma NoteWorthy.

De repetities worden gebruikt om de partijen in goede harmonie te laten klinken en om de puntjes op de i te zetten.

Je hoeft geen noten te kunnen lezen om met ons te zingen, maar het is natuurlijk wel gemakkelijk!